Thursday, June 25, 2009

0007A MIMBAR


Saya sangat tertarik dengan mimbarnya masjid besar Kauman Pasar Johar-Semarang. Bentuk geometris yang khas islami di padu dengan ukiran khas jawa yang njlimet menjadikan mimbar ini terkesan sakral. Sayangnya saya duduk cukup jauh jaraknya dari mimbar, sehingga detail ukirannya kurang jelas.
Saya lakukan skets ini secepat mungkin, kurang dari lima menit untuk line art sedang halftone-nya saya selesaikan setelah keluar masjid.

No comments: